Stimuleringslening Duurzaamheid 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een Stimuleringslening Duurzaamheid. Als u eigenaar-bewoner bent van een woning in Geldrop-Mierlo kunt u een lening aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. U kunt minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro lenen. De rente is 2,1%. Een bedrag tot 7.500 euro betaalt u in 10 jaar terug en bedragen tussen 7.500 en 15.000 euro in 15 jaar. 

Deze lening is interessant voor mensen die een gezamenlijk verzamelinkomen hebben van 60.000 of meer, maar voor wie het niet mogelijk is om het totaalbedrag van de aanschaf zelf te bekostigen. 

Aanvragen Stimuleringslening Duurzaamheid

Heeft u nog vragen? Lees meer over over de SVN Stimuleringslening via deze link. Voor vragen kunt u bellen naar Jack van der Zanden, hij is te bereiken op 040-2893893. 

De volgende maatregelen komen in aanmerking: 

Warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, raamisolatie (minimaal HR++), installatie voor warmteterugwinning, een thuisbatterij, aansluiten op het warmtenet en maatwerkadvies. 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning in Geldrop-Mierlo (dus geen nieuwbouw).
  • de aanvraag moet voor de start van de werkzaamheden worden ingediend.
  • de maatregelen moeten tot energiebesparing leiden.
  • een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). SVn verstrekt de Stimuleringslening namens de gemeente
  • Voor de volledige lijst met voorwaarden, klik op deze link

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Er is ook een landelijke energiebespaarlening die interessanter kan zijn voor u. Voor woningenaren met een gezamenlijk verzamelinkomen van minder dan 60.000 euro, kan deze regeling extra voordelig zijn. Deze groep betaalt namelijk geen rente over het geleende bedrag.

Naast de 0% lening heeft het Nationaal Warmtefonds ook een Energiebespaarlening met combinatielening, voor mensen die geen of onvoldoende leencapaciteit hebben om te kunnen verduurzamen. Via deze regeling kunnen mensen nu maximaal 10.000 euro lenen zonder daarover rente te betalen en zonder de eerste vijf jaar te hoeven aflossen. 

Lees meer over de Energiebespaarlening 

Let op: Geld lenen kost geld. Lees meer op www.afm.nl.

Subsidie voor verduurzamen woningen 

Voor woningeigenaren die isolatiemaatregelen, een zonneboiler of een warmtepomp willen aanschaffen is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) interessant. Deze subsidie geldt niet voor zonnepanelen. Mensen die één maatregel realiseren krijgen tot 15 procent van de gemaakte kosten als subsidie terug. Bij meerdere maatregelen kan het bedrag oplopen tot dertig procent. Dit is een landelijke subsidie. Klik op de link hiernaast voor meer informatie. 

Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossing voor netcongestie 

Net als op veel andere plekken in Nederland zijn er in Geldrop-Mierlo problemen met het afnemen en het terugleveren van elektriciteit op het stroomnet. Dit maakt het voor bedrijven onmogelijk om een nieuwe grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80 amp) te krijgen, een grootverbruikaansluiting te verzwaren of elektriciteit via een grootverbruikaansluiting terug te leveren. Energiehubs - waarin partijen energie-opwek,-opslag,-conversie- en verbruik op elkaar afstemmen - dragen bij aan het verminderen van deze netcongestie. Met een subsidieregeling wil de gemeente bedrijven en andere initiatiefnemers helpen om zulke energiehubs op te richten. Met de subsidie kunnen de initiatiefnemers een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar oplossingen voor netcongestie en deze realiseren en uitvoeren. 

Subsidie voor verduurzamen VvE's 

Voor VvE’s die isolatiemaatregelen willen treffen is er de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SSVE). Met de subsidie kunt u energieadvies krijgen en erachter komen welke maatregelen voor u de meeste besparing opleveren, of een advies krijgen over het aanleggen van oplaadpunten van elektrische auto’s Daarnaast kan de subsidie ingezet worden om een of meer energiebesparende maatregelen uit te voeren, zoals een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Het is belangrijk dat de subsidie wordt aangevraagd voor de maatregelen uitgevoerd zijn. Klik op de link hiernaast voor meer informatie. 

Subsidie voor verhuurders 

Voor particuliere verhuurders en institutionele beleggers die huurwoningen willen verduurzamen is er de landelijke subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Woningcorporaties vallen hier niet onder. U moet minimaal twee verduurzamingsmaatregelen uitvoeren, het maakt niet uit of dit energiebesparende-of onderhoudsmaatregelen zijn. Per woning krijgt u maximaal 6000 euro subsidie. Klik op de link hiernaast voor meer informatie. 

Digitaal Loket Duurzame Monumenten

Op het digitale loket van Monumentenwacht Noord-Brabant kunnen monumenteigenaren informatie vinden over het verduurzamen van een monument en advies en ondersteuning krijgen bij de realisatie hiervan. Het loket is telefonisch en per mail bereikbaar en het is voor monumenteneigenaren mogelijk om een afspraak aan huis te maken. De provincie vergoedt de eerste 3 uur begeleiding per project voor eigenaren van rijksmonumenten. Daarna geldt een uurtarief.

Verduurzamen van rijksmonumenten 

Bent u eigenaar van een Rijksmonument? Laat u ontzorgen en krijg ondersteuning bij het doen van verduurzamingsmaatregelen. Met het Ontzorgingsprogramma krijgt u advies en begeleiding bij het maken van een keuze voor maatregelen voor verduurzamen, bij het beoordelen van offertes en bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Kijk voor meer informatie op de link hiernaast. 

We krijgen de laatste tijd veel vragen of er een subsidie is voor het verwijderen van rookgaskanalen. Deze is er op dit moment niet in onze gemeente. 

Meer biodiversiteit in het buitengebied 

Woont u in het buitengebied en wilt u meewerken aan meer biodiversiteit op uw erf? Dan kunt u zich aanmelden voor het project Ervenplus.  Door nestkasten op te hangen of speciale zaadmengsels in te zaaien, helpt u de zwaluw, de mus, de ui en de vleermuis. Klik op de link hiernaast voor meer informatie. 

Vergroenen buitengebied door grondeigenaren 

Voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied is er een Stimuleringsregeling Landschap. Inwoners met grond in het buitengebied kunnen een vergoeding krijgen voor aanpassingen in het landschap die ten goede komen aan de biodiversiteit of de opvang van water. Hierbij kunt u denken aan bloemrijke randen en wandelpaden. Klik op de link hiernaast voor meer informatie. 

Regenwater opvangen 

Wilt u het regenwater afkoppelen van het riool of een groen dak aanleggen? De gemeente helpt u hier graag mee. Klik op de link hiernaast voor meer informatie.