Geluid- en gevelbelasting

Geluid 

De gemeente Geldrop-Mierlo moet elke 5 jaar inzicht geven in de geluidbelasting als gevolg van het omgevingslawaai. Hiervoor moeten geluidbelastingkaarten en tabellen en een actieplan worden opgesteld. 

Gevelbelasting bestaande woningen 

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn woonomgeving en heeft normen voor de maximale geluidbelasting op de gevel van een woning. In Geldrop-Mierlo worden woningen met de hoogste geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer als eerste aangepakt. Dit gebeurt in regionaal verband. Voor woningen met een lagere geluidbelasting heeft de gemeente een subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar het geluidniveau in woningen langs drukke wegen in onze gemeente. Ook voor woningen met een te hoge geluidbelasting door het spoor geldt een zelfde aanpak. Hiervoor is Prorail (externe link)verantwoordelijk. Bij geluidsoverlast door het verkeer op de snelweg (A67) is Rijkswaterstaat (externe link)verantwoordelijk.

Meer weten over de geluidsbelasting in in Geldrop-Mierlo? Klik op onderstaande link en bekijk de geluidsbelastingkaarten. 

Geluidsbelastingkaarten Geldrop-Mierlo