Gemeente Geldrop-Mierlo is benieuwd hoe woningeigenaren in Coevering en Kerkakkers die willen verduurzamen daar het liefst bij ondersteund willen worden. In de vragenlijst wordt verder gepolst hoe woningeigenaren denken over alternatieven voor aardgas om de woning mee te verwarmen, zoals een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. 

Geldrop-Mierlo roept woningeigenaren op om een vragenlijst in te vullen. Dit is naar aanleiding van het onderzoek dat een groep betrokken buurtbewoners op verzoek van de gemeente deed naar de haalbaarheid van alternatieven voor aardgas in deze wijken. Het buurtteam bracht ook in kaart wat inwoners nodig hebben om maatregelen te kunnen en willen nemen. De bevindingen schreven zij op in een (concept) buurtverslag met daarin aanbevelingen aan de gemeente en aan buurtgenoten. Uit het onderzoek blijkt dat in Kerkakkers een warmtepomp het meest logische alternatief is, terwijl in Coevering een warmtenet tot de mogelijkheden behoort. Het concept buurtverslag en het onderzoek kunt u hier vinden.

Wij zijn benieuwd naar uw mening 

Voor gemeente Geldrop-Mierlo is het belangrijk om te weten hoe bewoners van deze twee wijken denken over de verschillende alternatieven voor aardgas, de maatregelen aan uw huis die daarvoor nodig zijn en uw bereidheid deze te nemen. Op deze manier weten we beter met welke adviezen en aanbevelingen uit het buurtverslag we het best als eerst aan de slag kunnen gaan.   Omdat in Coevering aanvullend onderzoek wordt gedaan naar eventuele realisatie van een warmtenet, willen we ook weten hoe woningeigenaren in deze wijk denken over het aansluiten van hun woning op een warmtenet. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U vindt de vragenlijst door hier te klikken. Onder de deelnemers verloten we 5 cadeaubonnen van GroenRijk. 

Wat zijn we aan het doen in de wijken? 

Gemeente Geldrop-Mierlo doet onderzoek naar alternatieven voor aardgas omdat de landelijke overheid bepaald heeft dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. De gemeente gaat niemand verplichten om op korte termijn aardgasvrij te worden, maar wil wel weten hoe inwoners die willen verduurzamen hier het best bij geholpen kunnen worden. Het afgelopen jaar deed een groep betrokken buurtbewoners samen met de gemeente onderzoek naar de technische alternatieven voor aardgas en brachten zij belemmeringen in kaart die inwoners ervaren bij het verduurzamen. Zij probeerden andere buurtbewoners zo goed mogelijk te betrekken, bijvoorbeeld door buurtbijeenkomsten te organiseren en flyers te verspreiden. Heeft u vragen? Stel ze via samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl