De Nederlandse regering heeft bepaald dat in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we ook in Geldrop-Mierlo moeten kijken hoe we gebouwen in de toekomst gaan verwarmen. Op verzoek van de gemeente deed een groep buurtbewoners uit Kerkakkers en Coevering onderzoek naar mogelijke alternatieven in deze twee wijken en brachten zij in kaart hoe hun buren het liefst geholpen worden door de gemeente. Op deze pagina vind je onder andere het buurtverslag, de technische analyse, een rekentool, informatiebladen en je leest hoe het vervolgproces eruit ziet. 

Een buurtverslag door en voor buurtbewoners 

Hoe kunnen woningen in Kerkakkers en Coevering in de toekomst het best verwarmd worden? En hoe willen woningeigenaren het liefst ondersteund worden bij het verduurzamen van hun huis? Op verzoek van de gemeente deed een groep betrokken buurtbewoners uit beide wijken hier onderzoek naar, samen met een technisch adviesbureau. Immers, buurtgenoten weten toch het best wat er leeft bij hun buren. De gemeente gaat inwoners niet verplichten om op korte termijn gasloos te worden. Het onderzoek richt zich alleen op woningeigenaren. Huurwoningen worden verduurzaamd door de woningcorporaties of particuliere verhuurders. Zij worden betrokken bij dit onderzoek.  

Buurtverslag 

Tijdens buurtbijeenkomsten bracht het buurtteam in kaart welke problemen hun buren ervaren bij het isoleren van het huis of het aanschaffen van zonnepanelen. Zorgen en vragen die zijn opgehaald zijn verwerkt in een verslag. Op basis hiervan staan in het verslag aanbevelingen aan inwoners die graag willen verduurzamen. In het verslag staat ook een flink aantal aanbevelingen aan de gemeente. 

Hierin staan aanbevelingen aan zowel de gemeente als aan inwoners die graag willen verduurzamen. Voor inwoners is het bijvoorbeeld slim om voordat ze stappen zetten eens na te denken over hun warmtebehoefte en financieringsmogelijkheden. De gemeente zou collectieve inkoopacties moeten organiseren en transparant zijn over subsidiemogelijkheden en deze eenvoudig in gebruik maken. 

Download het buurtverslag

Analyse van de opties voor een aardgasvrij Kerkakkers en Coevering

In het onderzoek naar andere manieren om woningen te verwarmen is gekeken naar allerlei alternatieven, zoals bijvoorbeeld waterstof, biogas, elektrisch verwarmen met een warmtepomp of een collectief systeem zoals een warmtenet. In Kerkakkers blijkt een warmtepomp de beste oplossing. In Coevering zou een warmtenet mogelijk wel haalbaar en financieel interessant zijn. De gemeente gaat hier in 2024 verder onderzoek naar doen. 

Zien wat verschillende alternatieven zouden betekenen voor verschillende type huizen? Lees hier het informatieblad met de verschillende oplossingsrichtingen, hier het informatieblad met voorbeeldwoningen van Kerkakkers en hier het informatieblad van Coevering. 

Download de analyse 

*Alle bijlagen staan onderaan deze pagina nog eens opgesomd  

Maak gebruik van de rekentool 

De rekentool is een Excelbestand dat je veilig kunt downloadenlink naar bestand en zelf kunt invullen. Op die manier kun je  bijvoorbeeld berekenen wat er gebeurt met jouw energieverbruik en energierekening als je jouw woning isoleert en/of overstapt naar een andere warmtevoorziening, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. 

Hulp nodig bij het invullen van de tool? Schakel een energiecoach van het EnergieHuis Slim Wonen in. Zij kunnen je ook helpen met andere vragen, bijvoorbeeld wat er allemaal komt kijken bij het verduurzamen van jouw huis en waar je op moet letten. 

Waarom dit onderzoek in Kerkakkers en Coevering? 

Huizen en gebouwen mogen in 2050 niet meer aangesloten zijn op het gas. Dit heeft de Nederlandse regering zo besloten. Dat betekent dat we ook in Geldrop-Mierlo moeten kijken wat mogelijke alternatieven zijn. Op die manier weten we beter hoe we inwoners en de gemeente zich hierop kunnen voorbereiden. Gemeente Geldrop-Mierlo is niet van plan om woningeigenaren op korte termijn te verplichten om te verduurzamen. 

Welk alternatief voor gas mogelijk en het meest wenselijk is, kan per wijk verschillen. Daarom doen we onderzoek per wijk. We zijn gestart in Kerkakkers en Coevering. Onder andere vanwege de aanwezigheid van naoorlogse woningen in Kerkakkers die moeilijk te verduurzamen zijn en de potentie van een warmtenet in Coevering. Voor meer uitleg over de keuze voor deze twee wijken verwijzen we u naar de Transitievisie Warmte. 

Wat vind jij?

Gemeente Geldrop-Mierlo wil erachter komen hoe jij denkt over de alternatieven voor aardgas in jouw wijk, de maatregelen die die daarvoor nodig zijn en jouw bereidheid om deze te nemen. Op die manier weten we beter met welke adviezen en aanbevelingen uit het buurtverslag we het best als eerst aan de slag kunnen gaan. Omdat in Coevering aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een warmtenet, willen we ook weten hoe bewoners van deze wijk denken over het aansluiten van hun woning op een warmtenet. 

Vul hier de vragenlijst in 

Hoe ziet het vervolgproces eruit? 

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met het vertalen van dit buurtverslag naar een wijkuitvoeringsplan. In dit plan staat concreet wat de gemeente gaat doen om mensen te helpen met verduurzamen en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

  • We weten dat niet iedereen input heeft gegeven heeft op het buurtverslag. Daarom zetten we in februari en maart een peiling uit onder inwoners van Kerkakkers en Coevering, waar we mensen vragen naar hun mening over bepaalde alternatieven, maatregelen en de bereidheid om deze maatregelen te nemen. 
  • We kijken direct welke adviezen we kunnen uitvoeren. We denken nu bijvoorbeeld aan het maken van een concreet stappenplan dat inwoners kunnen volgen. 
  • We doen aanvullend onderzoek naar de eventuele realisatie van een warmtenet. We willen bijvoorbeeld toewerken naar een concrete businesscase en willen weten hoe de organisatie van zo'n systeem eruit zou kunnen zien.  

Deze drie punten verwerken we samen in het wijkuitvoeringsplan, dat naar verwachting in 2025 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderzoek. Alle vragen die gesteld zijn tijdens de buurtbijeenkomsten en de bijbehorende antwoorden, zijn te vinden in de bijlagen. 

Vragen en antwoorden