Stiekeme gluurders en openlijke inkijkers die met de neus op het raam naar binnen staan te turen. Als de stoep pal langs je huis loopt krijg je hier weleens mee te maken. Voor Vera Challinor-Beune was het mooi meegenomen dat het geveltuintje een drempel opwerpt tegen de al te nieuwsgierige medemens. Maar vooral de aanblik van meer groen in de straat sprak haar aan. Met een beetje aankleding oogt het meteen een stuk gezelliger, zoals de eerder aangelegde geveltuintjes verderop in de Laarstraat al lieten zien.

Wel groene vingers, maar geen voortuin? Probeer een geveltuin. 
Met deze slogan in Middenstandsbelang deed de gemeente in september 2022 de oproep aan burgers om samen met de gemeente geveltuintjes aan te leggen. Als het oog van Vera op deze oproep valt, hoeft ze niet lang te twijfelen. Een van de voorwaarden is dat buren mee moeten doen. Vader Clemens Beune van twee deuren verderop is meteen enthousiast en ze melden zich bij de gemeente. 
In april 2024 is het resultaat te zien: met een losse en vier aaneengesloten geveltuintjes is ook het beeld aan het begin van de Laarstraat opgefrist. De felgekleurde tulpen, afgewisseld door fris ogende lavendel, kondigen beloftevol de lente aan.  
De benodigde groene vingers vallen tot nu toe wel mee: in het begin wat water geven en af en toe wat aangewaaide bladeren en plastic weghalen. En helaas, peuken rapen. Waarom mensen die toch gewoon op straat gooien!? Maar de hondenpoep valt dan gelukkig weer mee, want waar het mooi is, laat je je hond niet zo snel zijn behoefte doen. 

Bewoners en gemeente werken samen
Een geveltuin is een minituintje van maximaal 1,5 stoeptegel breed aan de voor- of zijgevel van een woning zonder voortuin. De deal is dat de gemeente de tegels verwijdert, hier een randje van maakt en tuinaarde aanbrengt. De bewoners zorgen voor de beplanting en het onderhoud. Ze zijn vrij in de keuze van de planten als deze maar niet te diep wortelen. Volgens Vera en Clemens een alleszins redelijke taakverdeling. Ze hebben wel geduld moeten opbrengen voor ze zelf aan de slag konden in hun nieuwe tuintjes. Dat was wel jammer, maar zo gaat dat bij de gemeente, daar duurt het nu eenmaal een tijd voor het tot uitvoering komt. Eind maart 2023 was het dan toch zo ver. 

Van verbod naar pilot, van pilot naar beleid 
Waar het voorheen bewoners verboden was op gemeentegrond plantjes neer te zetten, is de gemeente het op een gegeven moment gaan stimuleren. Allereerst met de pilot waar Vera en Clemens aan meededen. Voor de gemeente telt vooral meer biodiversiteit, verkoeling, minder wateroverlast en een mooier en schoner straatbeeld.

Met de aanleg van 15 geveltuintjes en 10 boomtuintjes mag de pilot geslaagd genoemd worden en is de regeling nu voor iedereen opengesteld. Buren hoeven niet meer per se mee te doen omdat dat bewoners misschien tegenhoudt. Het effect is wel groter door geveltuinen te clusteren, zowel voor de diversiteit als voor het straatbeeld. Dat laatste wordt nog eens versterkt door eenheid in beplanting, zoals de Laarstraat laat zien. En wie weet leidt het gezamenlijk oppakken van het onderhoud tot een gezellige burenactiviteit met als resultaat dat de tuintjes langer mooi blijven. 

Laagdrempelig
Vera en Clemens geven aan dat het bewoners stimuleert mee te doen als een regeling laagdrempelig is. In dit opzicht is de regeling voor de geveltuintjes zeker een aanrader. Als aanmoediging zou het kunnen helpen een bon van een klein bedrag cadeau te doen die besteedt kan worden bij een lokaal tuincentrum.
Dit soort kleine gestes kan helpen de drempel nog meer te verlagen. Denk ook het gratis of tegen een gering tarief beschikbaar stellen van een regenton of compostbak. En als er bijna geen restafval meer wordt aangeleverd, mag het vastrecht als beloning ook wel fors omlaag. 
Al met al zijn Vera en Clemens tevreden met Geldrop-Mierlo die als kleine gemeente op laagdrempelige manier het nodige doet voor haar inwoners.

Meer informatie over de regeling voor de aanleg van gevel- of boomspiegeltuintjes is te vinden op de website: https://samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl/zelf-aan-de-slag-gevel-en-boomspiegeltuinen.