Een groep betrokken inwoners onderzocht samen met de gemeente de alternatieven die er zijn voor aardgas in Kerkakkers en Coevering. Daarnaast bracht dit buurtteam in kaart hoe woningeigenaren het best ondersteund kunnen worden bij verduurzaming. De bevindingen staan in een concept-buurtverslag dat zij op donderdag 25 januari en op woensdag 31 januari presenteerden aan zowel buurtbewoners als aan wethouder Frans Stravers.

De buurtbijeenkomsten in het gemeentehuis (voor Coevering) en in ’t Patronaat (voor Kerkakkers) waren druk bezocht door geïnteresseerde buurtgenoten. Van leden uit het buurtteam kregen zij een korte samenvatting van de bevindingen uit het onderzoek en de adviezen aan de gemeente en aan woningeigenaren. Wat kunnen inwoners zelf doen om hun huis te verduurzamen en hoe kan de gemeente hen hier het best bij helpen? Daarnaast werd een rekentool gepresenteerd, waarmee woningeigenaren inzicht kunnen krijgen in wat bepaalde verduurzamingsmaatregelen zouden kunnen betekenen voor de eigen woning en energierekening. Ten slotte nam de gemeente de bezoekers mee in de vervolgstappen die gezet gaan worden.

Op basis van het concept-buurtverslag dat aan het eind van de avond overhandigd werd aan wethouder Frans Stravers gaat de gemeente aan de slag met een wijkuitvoeringsplan. In dit plan staat onder andere hoe de gemeente er de komende jaren voor gaat zorgen dat woningeigenaren die willen verduurzamen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Gemeente Geldrop-Mierlo schrijft dit plan en liet onderzoek doen naar alternatieven voor aardgas omdat de landelijke overheid bepaald heeft dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. De gemeente gaat niemand verplichten om op korte termijn aardgasvrij te worden, maar wil wel weten hoe inwoners die willen verduurzamen hier het best bij geholpen kunnen worden.

Geef uw aanvullingen op het concept-buurtverslag.

U leest het buurtverslag door naar de website https://samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl/onderzoek-kerkakkers-en-coevering-aardgasvrij te gaan. Het buurtteam is benieuwd wat u vindt van dit verslag. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen? Dan kunt u deze nog tot en met 15 februari doorgeven via het e-mailadres coevering.kerkakkers@gmail.com.

Geef uw mening aan de gemeente en win een tegoedbon van GroenRijk

Door middel van een vragenlijst wil gemeente Geldrop-Mierlo erachter komen hoe u denkt over de alternatieven voor aardgas in uw wijk, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en uw bereidheid om deze te nemen. Op die manier weten we beter met welke adviezen en aanbevelingen uit het conceptbuurtverslag we het best als eerst aan de slag kunnen gaan. Omdat in Coevering aanvullend onderzoek wordt gedaan naar eventuele realisatie van een warmtenet, willen we ook weten hoe woningeigenaren in deze wijk denken over het aansluiten van hun woning op een warmtenet. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U vindt de vragenlijst door naar de website https://samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl/onderzoek-kerkakkers-en-coevering-aardgasvrij te gaan.