Begin februari starten we, in het beekdal van de Kleine Dommel/Hulsterbroek (direct ten zuiden van het Eindhovensch Kanaal) met het aanleggen van een natuurperceel.  Met het omvormen van de voormalige paardenwei naar een natuurperceel willen we als gemeente het goede voorbeeld geven.

Om de natuurwaarden in het gebied te versterken worden er twee houtsingels en een klein struweelbosje (bosje met voornamelijk struiken) aangelegd.  Tussen de beide nieuwe houtsingels blijft ook een brede strook grasland. Deze strook wordt de komende jaren verschraald via extensief maaibeheer (waarbij het maaisel direct wordt afgevoerd), waardoor het perceel zich omvormt naar een (meer)kruiden- en faunarijk grasland. Hierdoor wordt de biodiversiteit versterkt en het gebied aantrekkelijker voor vogels en vlinders.

Natte natuurparel

Het Hulsterbroek is een natte natuurparel in het beekdal van de Kleine Dommel en is van oorsprong onderdeel van de Urkhovense Zeggen. Als gemeente proberen we samen met partners binnen het regionale project ‘Dommeldal uit de verf’ de natuurwaarden in het gebied te versterken.

Daarnaast zijn we bezig om gronden te verwerven, die binnen het Natuur Netwerk Brabant  (NNB) zijn gelegen, zodat deze ook tot natuur omgevormd kunnen worden . Het waterschap De Dommel werkt aan plannen om het grondwaterpeil in het gebied te verhogen. Niet alleen zoals nu in de winter, maar ook in de zomer. Hierdoor wordt het gebied steeds minder geschikt voor paardenweides en ander agrarisch gebruik.

Via deze link is hier meer informatie over te vinden: https://www.brabantslandschap.nl/projecten/dommeldal-uit-de-verf