Al bijna een jaar wordt de grijze bak nog maar eens per maand geleegd, in plaats van om de twee weken. Deze lagere inhaalfrequentie werpt zijn vruchten af. Waar inwoners in 2020 nog 136 restafval per persoon per jaar weggooiden, zakte dat getal vorig jaar tot onder de 100 kilogram. 

Restafval kunnen we niet recyclen. Hoe meer afval er onterecht bij het restafval in de bak gegooid wordt, hoe minder bruikbare grondstoffen we dus opnieuw kunnen gebruiken. Door het restafval minder vaak te komen ophalen, stimuleert de gemeente inwoners afval beter te scheiden. Zorgen over opstapelingen van vuilniszakken en stankoverlast, probeerde de gemeente samen met Cure weg te nemen door inwoners nog beter te informeren over afval scheiden. Wist u bijvoorbeeld dat dat producten die kunnen gaan stinken sowieso niet bij het restafval horen?

Het nieuwe beleid lijkt te werken. De afgelopen jaren is het aantal kilo restafval aanzienlijk gedaald. Toch is er nog een hoop werk aan de winkel. Net als andere Nederlandse gemeenten wil Geldrop-Mierlo in 2050 circulair zijn, wat betekent dat afval feitelijk niet meer bestaat en dat we alles wat we voorheen weg zouden gooien hergebruiken of recyclen. In 2026 is het de bedoeling dat we 75 kilogram per persoon aan restafval weggooien. In 2050 is dit aantal gedaald tot dertig kilo.

Binnenkort gaat Cure onderzoeken wat de kwaliteit van het afval is dat is ingeleverd.