Wanneer bedrijven actief mee doen aan de energietransitie en zelf inzetten op het besparen van energie en het opslaan van warmte en elektriciteit biedt dat veel voordelen. Niet alleen op financieel vlak, maar zij zijn dan ook minder afhankelijk van de landelijk elektriciteitsnetten. De gemeente helpt ondernemers hier graag bij. 

De Milieubarometer 

Gemeente Geldrop-Mierlo biedt organisaties een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. De Milieubarometer is een praktisch hulpmiddel om de milieu-impact van een onderneming te verminderen en de CO2-uitstoot in kaart te brengen.

De Milieubarometer vertaalt gegevens over onder andere energie, afval en vervoer in heldere grafieken. Deze gegevens voer je zelf in. Zo is te zien waar het meeste is te besparen en wat zinvolle maatregelen zijn. Er kunnen eigen doelstellingen worden toegevoegd,  zoals bijvoorbeeld klimaatneutraal ondernemen in 2050.

Met een abonnement van de Milieubarometer krijg je: 

  • Een nulmeting van de milieu- en CO2-voetafdruk van uw bedrijfsvoering
  • De impact en doelstellingen weergegeven in grafieken en kengetallen
  • Een actielijst met (erkende) maatregelen
  • Een vergelijking met branchegemiddelde
  • MVO-gegevens

Aanmelden 

Geïnteresseerd in het startabonnement? Elk bedrijf in de gemeente Geldrop-Mierlo kan zich via Milieubarometer.nl(externe link) aanmelden. Je kunt er vervolgens een jaar lang gratis gebruik van maken. De verlengkosten na dit jaar bedragen € 75 per vestiging per jaar. 

Heeft jouw MBK-onderneming moeite met het betalen van de energierekening?

Voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7 procent uitmaken van de totale omzet, biedt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) een tijdelijke tegemoetkoming. Je kunt ook met terugwerkende kracht aanvragen doen voor de periode vanaf 1 november 2022. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link) kun je een aanvraag doen en meer lezen over de voorwaarden. 

Goed om te weten voor kantooreigenaren

Bent u kantooreigenaar?  Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen groter dan 100m² wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als het gebouw dat niet heeft, mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente nodigt kantooreigenaren uit nog een stapje verder gaan en hun pand te verduurzamen tot energielabel A. Dat kan door mee te doen aan de Green Deal Kantoren. De gemeente geeft kantooreigenaren dan extra ondersteuning om de verdere stappen te zetten.

Deelnemers aan de Green Deal Kantoren spreken met de gemeente af om hun kantoor uiterlijk in juni 2025 verduurzaamd te hebben naar energielabel A. De gemeente ondersteunt alle deelnemers met:

  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Het delen van best practices, waaronder onze eigen ervaringen.
  • Informatie- en kennissessies.
  • De inrichting van een vraagbaak en helpdesk voor vragen en korte adviezen.

Financieel interessant 

Door de hoge energieprijzen is het financieel extra interessant om nu alvast te verbeteren naar energielabel A. Bovendien lopen kantooreigenaren hiermee vooruit op te verwachten verdergaande verduurzamingsverplichtingen voor bestaande panden.

Met ons eigen gemeentehuis hebben we inmiddels laten zien dat het kan en deze ervaring delen wij graag met u. Hiermee dragen we samen bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Wilt u als kantooreigenaar meedoen met de Green Deal Kantoren? Meld u dan aan via samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. Ook eventuele vragen kunt u stellen via dit e-mailadres. Huurt u een kantoor? Attendeer dan uw verhuurder op de mogelijkheid om mee te doen met de Green Deal Kantoren.