Woont u in het buitengebied en wilt u biodiversiteit bevorderen? Meld u dan aan voor de derde ronde van het project ErvenPlus en zorg ervoor dat dieren die op uw erf wonen, zoals de zwaluw, de mus, de uil en de vleermuis een verbeterde leefomgeving krijgen. Je kunt dit op verschillende manieren, doen, zoals door  het aanbrengen van beplanting, het ophangen van nestkasten en het inzaaien van speciale zaadmengsels. ErvenPlus zet de maatregelen beschikbaar. 

Een groot deel van de erfbewonende diersoorten neemt al jaren in aantal af. 'Soorten zoals de huismus, staan tegenwoordig zelfs op de Rode lijst van de Vogelbescherming. Boerenerven zijn de afgelopen jaren meer bestraat en ‘netter’ geworden. Daardoor zijn ze minder geschikt voor vogels en andere dieren en is de biodiversiteit op erven afgenomen. Met een aantal relatief eenvoudige maatregelen is het mogelijk om de biodiversiteit op je erf weer te vergroten. 

Hoe werkt het? 

Je kunt je aanmelden via de website van Brabants Landschap. Brabants Landschap beoordeelt vervolgens of jouw erf in aanmerking komt. Als dat het geval is, nemen zij contact met je op voor het inplannen van een 'erf-scan'. Een opgeleide erfscanner komt dan het erf onder de loep nemen om samen met jou te bepalen welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, dat aan jou wordt voorgelegd. Als je daarmee akkoord gaat, worden de maatregelen voor je beschikbaar gesteld.

Wat is al bereikt? 

Het doel van het project is het verbeteren van het leefgebied van erfbewonende soorten en onlangs is ronde 3 van start gegaan. In de vorige 2 rondes van ErvenPlus zijn op ruim 1.100 Brabantse er-ven  'erfscans' uitgevoerd. Er zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Daarvan zijn er 2.200 geplant in onze gemeente - dat sinds ronde 2 meedoet en waar het buitengebied relatief klein is. Ook zijn er meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd, waarvan 200 in onze gemeente. Ronde 3 - ErvenPlus3.0 - geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten waaronder in Geldrop-Mierlo. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering. Er is beperkt budget, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.

Stimuleringsregeling Landschap 

Heeft u grond in het buitengebied en wilt u aanpassingen doen in het landschap die bijdragen aan het verminderen van hittestress, het voorkomen van wateroverlast en het stimuleren van biodiversiteit? Dan is de Stimuleringsregeling Landschap misschien iets voor u. 

Meer over de STILA-regeling