Onlangs deelde gemeente Geldrop-Mierlo een jaarrapportage met de gemeenteraad met daarin een korte samenvatting van de werkzaamheden die in 2023 zijn uitgevoerd uit het Programma Duurzaamheid. Daarnaast worden de resultaten gedeeld van de enquête die inwoners in het najaar van vorig jaar hebben ingevuld.

In de jaarrapportage staat een kort overzicht werkzaamheden die in 2023 op de planning stonden en in welke fase deze projecten zich momenteel bevinden. Zo is in een oogopslag te zien welke projecten vertraging op hebben gelopen en welke projecten juist voortvarend van start zijn gegaan. Daarnaast worden enkele belangrijke projecten uitgelicht, zodat de gemeenteraad en inwoners een beeld krijgen van wat er het afgelopen jaar op het vlak van duurzaamheid gebeurd is in Geldrop-Mierlo. 

Meer financiële ondersteuning

De Stimuleringslening Duurzaamheid was in 2023 weer onverminderd populair onder inwoners van Geldrop-Mierlo. In totaal werden er dit jaar maar liefst 88 leningen verstrekt, waarmee inwoners tegen een rentetarief van 2,1 procent maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen konden financieren. In juni is de lening uitgebreid, waardoor nog meer inwoners in aanmerking komen. Zo is de leeftijdsgrens geschrapt en kunnen ook 75-plussers een lening aanvragen. Voor verenigingen en stichtingen die willen verduurzamen, zoals bijvoorbeeld een sportclub, is er sindskort een subsidieregeling waardoor zij gemakkelijker maatregelen zoals isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Inwoners helpen bij verduurzaming

In de rapportage lees je ook dat de gemeente vorig jaar druk bezig was met een regionaal project dat ‘de Groene Zone Isoleren’ heet. Binnenkort worden woningeigenaren die willen verduurzamen beter bijgestaan bij alles wat er bij het isoleren van een woning komt kijken. Ook voor VvE’s komt er extra ondersteuning. Samen met andere gemeenten realiseren we een ontzorgingspakket, zodat ook deze woningeigenaren in de toekomst beter geholpen worden.  Verder heeft het EnergieHuis Slim Wonen ook in 2023 weer voorlichting gegeven aan inwoners van Geldrop-Mierlo, door middel van informatiebijeenkomsten, inloopspreekuren, workshops en warmtebeeldscans. De gemeente zal hen hier ook in de toekomst in blijven faciliteren.

Samen met een groep betrokken buurtbewoners deed de gemeente onderzoek naar alternatieven voor aardgas in Kerkakkers en Coevering en brachten we in kaart hoe inwoners het liefst ondersteund willen worden bij dit proces. Buurtbewoners kregen de kans om hier over mee te denken. De input die is opgehaald verwerkten ze in een buurtverslag vol met adviezen aan buurtgenoten en aan de gemeente.

In 2023 is het ook het project ‘Mobiele Milieustraat’ gestart om het inleveren van klein grof huishoudelijk afval makkelijker te maken. In vier straten stond er in 2023 een container van Cure waar men dit soort afval gratis mocht inleveren. De animo onder inwoners is groot en de pilot wordt gezien als een succes. In Braakhuizen-Noord en Zesgehuchten is de gemeente samen met Buurkracht aan het kijken of het mogelijk is om daar nieuwe buurtteams te starten. In deze buurtteams zouden inwoners zelf initiatieven bedenken om hun buurt de verduurzamen en te vergroenen.

Wat vinden inwoners van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente?

Vanaf september heeft de gemeente een brede enquête uitgezet waarin inwoners gevraagd werden naar hun ervaringen met duurzaamheid in Geldrop-Mierlo. Wat doen inwoners zelf al en hoe vinden ze dat de gemeente het op dit vlak doet?  De in totaal 147 respondenten gaven de gemeente gemiddeld een 5,9 voor het duurzaamheidsbeleid. De hulp die zij ontvangen geven zij gemiddeld een 5,8. De gemeente concludeert dat we nog hard gegaan moet worden om ervoor te zorgen dat de gemiddelde score conform de doelstelling in 2026 een 7.5 is.

Doordat gevraagd is hoe mensen in de toekomst beter geholpen zouden willen worden, hebben we in kaart kunnen brengen wat we kunnen doen om dichter bij het streefcijfer te komen. Zo blijkt er een grote behoefte te zijn aan informatieavonden over subsidies en financieringsmogelijkheden en het afkoppelen van regenwater. Ook is er behoefte aan inkoopacties voor warmtepompen, groene daken en zonnepanelen. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan meer informatie over lokale leveranciers van verduurzamingsmaatregelen en fysieke informatiebrochures.

Op de website samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl zie je een compleet overzicht van de resultaten van de enquête. De resultaten zijn uiteraard geanonimiseerd. Op de website vind je ook de complete jaarrapportage.