Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie krijgen om het gebouw te verduurzamen om zo de energierekening omlaag te brengen. Dat kan via de Subsidieregeling verduurzamen sport- en welzijnsaccomodaties(externe link). Lees hieronder voor wie deze regeling bedoeld is, voor welke maatregelen er subsidie is en wat andere voorwaarden zijn. Liever eerst advies krijgen over mogelijke maatregelen voor jouw vereniging? Kijk dan onder aan de pagina of het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed je kan helpen. 

Doelgroep 

De subsidieregeling van de gemeente is bedoeld voor lokale verenigingen en stichtingen die bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten faciliteren, uitvoeren en hiervoor onderdak bieden. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, een scoutingsgebouw of een jeugdhuis. De gebouwen waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in eigendom van de stichting of vereniging zijn en er mag geen winstoogmerk zijn. 

Hoe hoog is de subsidie?

Verenigingen kunnen subsidie krijgen voor maximaal 50% van de totale kosten. Het maximum is € 20.000,-  per gebouw. Je mag vanuit deze subsidieregeling ook stapelen met andere (landelijke) subsidies, waarover je onder aan de pagina meer kunt lezen. Je moet er wel rekening mee houden dat het stapelen vanuit andere subsidieverstrekkers mogelijk verboden is. 

Waar is de subsidie voor? 

Met de subsidie kunt je de volgende maatregelen nemen: 

  • Isolatie van gevel, vloer en dak 
  • Isolerende beglazing
  • Energiezuinige verlichting 
  • Energiezuinige verwarming
  • Zonnecollectoren & zonnepanelen

De regeling geldt met terugwerkende kracht met als voorwaarde dat de maatregelen moeten zijn uitgevoerd na
31 december 2021. Als sprake is van een aanvraag met terugwerkende kracht moet de aanvraag uiterlijk op 1 maart 2024 zijn ontvangen. 

Vraag de subsidie aan 

Kijk voor alle voorwaarden in het document hieronder.

Lees hier wat de voorwaarden zijn

Kosteloos advies over verduurzaming voor verenigingen 

Sommige pandeigenaren vinden het fijn om eerst eens advies te krijgen over mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Voor hen heeft de provincie Noord-Brabant het Ontzorgingsloket Maatschappelijk vastgoed (externe link)opgezet. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen bij dit loket aankloppen voor gratis begeleiding. 

Het ontzorgingsloket van de provincie geeft pandeigenaren van maatschappelijk vastgoed inzicht in de duurzame kansen van hun pand(en) en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Na aanmelding beoordeelt een duurzaamheidscoach van het loket of het pand geschikt is voor deelname en neemt daarna contact op met de deelnemer. Wanneer na een intakegesprek blijkt dat de wensen en mogelijkheden overeenkomen, doet de coach een ontzorgingsvoorstel en wordt uiteindelijk een verduurzamingsadvies opgesteld.

Landelijke subsidieregelingen

Er zijn landelijke subsidieregelingen die onder voorwaarden subsidie verlenen voor het verduurzamen van sportaccommodaties of maatschappelijk vastgoed. Voor sportaccommodaties is dit de Regeling BOSA(externe link), die opent op 1 januari 2024. Voor welzijnsaccommodaties is dit de Regeling DUMAVA(externe link), die opent op 22 april 2024. Deze regelingen kunnen snel uitgeput raken.

Gratis advies

Diverse instanties verlenen onder voorwaarden gratis advies bij de verduurzaming van sport- of welzijnsaccommodaties. Voor sportaccommodaties betreft dit Sportservice Noord-Brabant (SSNB) (externe link)of SportStroom(externe link). Voor welzijnsaccommodaties is dit het Ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed.(externe link)