Hoe willen woningeigenaren in Kerkakkers en Coevering ondersteund worden bij het verduurzamen van hun huis? Een groep buurtbewoners deed hier onderzoek naar. “De gemeente moet transparant zijn over subsidiemogelijkheden en deze eenvoudig in gebruik maken.”  

Het verslag is op verzoek van de gemeente geschreven vanuit het idee dat buurtgenoten het best weten waar hun buren tegenaanlopen of zich zorgen over maken. Samen met een technisch adviesbureau onderzochten zij door wat aardgas in de toekomst vervangen kan worden en hoe woningeigenaren hierbij geholpen willen worden. 

Tijdens buurtbijeenkomsten bracht het buurtteam in kaart welke problemen hun buren ervaren bij het isoleren van het huis of het aanschaffen van zonnepanelen. Voorlopige bevindingen van het technisch onderzoek werden gedeeld, zodat bewoners hun mening konden geven over mogelijke oplossingen zoals een warmtepomp of warmtenet. De resultaten van de technische en de opgehaalde zorgen en vragen staan nu in een verslag. 

Aanbevelingen aan inwoners en gemeente 
 

In het verslag staan ook aanbevelingen. Woningeigenaren worden bijvoorbeeld aangeraden te bedenken wat de warmtebehoefte eigenlijk is en hoeveel ze financieel kunnen en willen inleggen. Omdat in Coevering een warmtenet mogelijk lijkt, krijgen wijkbewoners die nu al willen verduurzamen het advies voorlopig een hybride warmtepomp te installeren of er een te huren. De gemeente krijgt onder andere het advies om duidelijke informatie te geven, meer (financiële) ondersteuning te geven en collectieve inkoopacties te organiseren. 

Vervolgstappen 
 

Op basis van het buurtverslag gaat de gemeente nu aan de slag met het schrijven van twee wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat wat de gemeente concreet gaat doen om woningeigenaren te helpen. Verder doet de gemeente dit jaar verder onderzoek naar een warmtenet in Coevering. 

 Voor meer informatie, ga naar: https://samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl/onderzoek-kerkakkers-coevering-aardgasvrij. Hier vind je alle aanbevelingen uit het buurtverslag, de volledige technische analyse en een handige rekentool waarmee woningeigenaren inzicht kunnen krijgen in hun situatie. 

Waarom dit onderzoek in Kerkakkers en Coevering?

De gemeente verplicht bewoners van de twee wijken niet om al snel van het gas af te gaan. Omdat huizen in 2050 niet meer aangesloten mogen zijn op gas, willen we wel nu al weten wat de alternatieven zijn zodat inwoners en gemeente zich hierop kunnen voorbereiden. Alternatieven voor gas verschillen per wijk. Daarom doen we per wijk onderzoek. 

Wat betekent dit onderzoek voor huurders?

Het onderzoek is gericht op woningeigenaren. Huurwoningen worden verduurzaamd door  woningcorporaties of particuliere verhuurders. Deze organisaties worden betrokken bij het onderzoek. 

Alternatieven voor gas in Kerkakkers en Coevering

  • In Kerkakkers blijkt een warmtepomp de beste oplossing. Andere oplossingen zoals een warmtenet, waterstof of biogas zijn nu niet mogelijk in deze wijk. 

  • In Coevering is een warmtenet mogelijk wel haalbaar en financieel interessant. Woningen worden dan samen aangesloten op een warmtepomp. De gemeente gaat hier nog meer onderzoek naar doen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat zo’n net zou kosten en hoe woningeigenaren hierover denken.